อบรมสัมมนา

หมากล้อม Gen Z – Start Up
หมากล้อม Gen Z – Start Up
admin ศ, 06/10/2022 - 11:20
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ปรีดีพนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์