หมากล้อม นับได้ว่าเป็นเกมหมากกระดาน ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 3,000 ปี ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศจีน ปัจจุบันจัดเป็น 1 ใน 4 สุดยอดของศิลปะประจำชาติจีน

    มีคำกล่าวว่า หมากล้อมถูกคิดค้นโดยกษัตริย์เหยา เพื่อใช้สอนสติปัญญาของบุตรชาย และ ถูกยังกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยแม่ทัพที่วางแผนการรบ หมากล้อมยังถูกอ้างอิงถึงในงานเขียนของขงจื้อ และเม่งจื้อ ยังกล่าวไว้ด้วยว่าหมากล้อมเป็นเกมที่จำลองยุทธศาตร์, การปกครอง, วิถีชีวิต

    หมากล้อม เริ่มต้นจาก "ความว่าง" เม็ดหมากมิได้มีคุณค่าตั้งแต่แรก แต่เมื่อวางลงบนกระดาน "คุณค่า" และ "ความหมาย" ขึ้นอยู่กับสัมพันธ์ของเม็ดหมาก ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมาย จากความพ่ายแพ้ มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ และฝึกปรืออย่างไม่มีวันจบสิ้น

เพิ่มเติม

 • Go Gallery Gallery
  รูปภาพหมากล้อม
 • หมากล้อม หมากล้อม
  ร่วมสร้างความสุขกับหมากล้อม
 • โปรแกรมหมากล้อม สังคมแบ่งบัน
  หมากล้อมก้าวไกล
 • ประวัติหมากล้อม History
  ประวัติหมากล้อม
 • Goban Goban
  กระดานหมากล้อม
Share |
 

 

การนับลมหายใจแข่งจับกินการนับลมหายใจแข่งจับกิน (เหมาะสำหรับนักหมากล้อมระดับ 6คิว-1ดั้ง)

เป็นบทที่ต่อจาก การนับลมหายใจของขนาดห้องต่างๆ เมื่อนับลมหายใจได้แล้ว จะต้องเรียนรู้ในการแข่งจับกิน โดยต้องดูลมหายใจร่วมกันของกลุ่มหมากมาพิจารณาด้วย


☻ กลุ่มที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะ
☺ กลุ่มที่มีพื้นที่สาธารณะมีลมหายใจร่วมกัน
↑ กลุ่มหมากใช้ลมหายใจร่วมกัน
→↑ กลุ่มหมากทั้งสองเป็นกลุ่มไม่มีห้อง
→↑ กลุ่มหมากทั้งสองมีห้องขนาด 1-3 จุด
→↑ ห้องที่มีขนาดตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป และมีขนาดห้องเท่ากัน
↑ ลมหายใจร่วมกัน ตกเป็นของอีกฝ่าย
→↑ กลุ่มมีห้องกับกลุ่มไม่มีห้อง
→↑ ห้องขนาด 1-3 จุกับห้องขนาดใหญ่กว่า
♫ ตัวอย่างเพิ่มเติม

☻ กลุ่มที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะ

เราก็จะนับลมหายใจเหมือนในบทที่ผ่านมา รูปด้านล่าง มีลมหายใจภายนอก 3 ลมเท่ากัน ใครเดินก่อนได้จับกินอีกหนึ่งตัวอย่าง กลุ่มดำและกลุ่มขาวมีลมหายใจคนละ 3 ลมเท่ากัน ใครเดินก่อนได้จับกินขึ้นไปด้านบน


☺ กลุ่มที่มีพื้นที่สาธารณะมีลมหายใจร่วมกันนั้น มีผลต่อการนับลมหายใจอย่างไร


↑ กลุ่มหมากที่ใช้ลมหายใจร่วมกัน

ในกรณีนี้เพราะใช้ลมหายใจร่วมกัน บางครั้งจะเกิดเป็นเซกิ หรือเรียกว่าต่างฝ่ายต่างรอด
เราจะมาดูวิธีคิดว่ากลุ่มหมากทั้งสองจับกินกันได้ไหม หรือเป็นเซกิ (ต่างฝ่ายต่างรอด)


→↑ กลุ่มหมากทั้งสองเป็นกลุ่มไม่มีห้อง จัดอยู่ในกลุ่มใช้ลมหายใจร่วมกัน รูปด้านล่าง ขาวมีลมหายใจ 7 ลม ดำมีลมหายใจ 5 ลม
วิธีคิดเราจะดูผลต่างของลมหายใจภายนอก จะได้กลุ่มขาวมีลมหายใจมากกว่ากลุ่มดำเท่ากับ [4-2]=2 ซึ่งน้อยกว่าลมหายใจร่วม (เครื่องหมายกากบาท) เท่ากับ [3-2] = 1 ถ้าขาววางก่อนจะสามารถจับกินกลุ่มดำได้ ถ้าดำวางก่อนก็จะเป็นเซกิถ้าลมหายใจร่วมมีมากกว่าผลต่างของลมหายใจภายนอกตั้งแต่ 2 ขึ้นไปกลุ่มทั้งสองจะเป็นเซกิ ไม่ว่าใครจะวางก่อนถ้าลมหายใจร่วมลบกับผลต่างของลมหายใจภายนอกแล้วมีค่าน้อยกว่า 1 กลุ่มที่มีลมหายใจมากกว่าจะได้จับกิน ไม่ว่าใครจะวางก่อนขึ้นไปด้านบน


→↑ กลุ่มหมากทั้งสองมีห้องขนาด 1-3 จุด ก็เป็นกลุ่มที่ใช้ลมหายใจร่วมกัน รูปด้านล่าง ขาวมีลมหายใจ 6 ลม ดำมีลมหายใจ 4 ลม
วิธีคิดจะเหมือนกลุ่มไม่มีห้อง เราจะนำลมหายใจภายนอกของทั้งสองกลุ่มมาลบกัน [4-2]=2 ลบลมหายใจร่วมกัน [2-2]=0 ลม จะได้ว่าถ้าขาววางก่อนจะสามารถจับกินกลุ่มดำได้ ถ้าดำวางก่อนก็จะเป็นเซกิ
ถ้าลมหายใจร่วมมีมากกว่าผลต่างของลมหายใจภายนอกตั้งแต่ 1 ขึ้นไปกลุ่มทั้งสองจะเป็นเซกิ ไม่ว่าใครจะวางก่อนถ้าลมหายใจลบกับผลต่างของลมหายใจภายนอกแล้วมีค่าน้อยกว่า 0 กลุ่มที่มีลมหายใจมากกว่าจะได้จับกิน ไม่ว่าใครจะวางก่อนขึ้นไปด้านบน


→↑ ห้องที่มีขนาดตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป และมีขนาดห้องเท่ากัน กลุ่มทั้งสองจะใช้ลมหายใจร่วมกัน

วิธีคิดเหมือนกับกลุ่มหมากที่มีขนาดห้อง 1-3 จุด
ขึ้นไปด้านบน


↑ ลมหายใจร่วมกัน ตกเป็นของอีกฝ่าย

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะถูกจับกิน ถ้าลมหายใจมีเท่ากันใครวางก่อนจะเป็นคนจับกิน


→↑ กลุ่มมีห้องกับกลุ่มไม่มีห้อง ลมหายใจร่วมกันจะเป็นของกลุ่มที่มีห้อง
จากรูปด้านล่าง เป็นกลุ่มขาวมีห้อง ส่วนกลุ่มดำไม่มีห้อง ดังนั้นเวลานับลมหายใจ พื้นที่สาธารณะที่ใช้ลมหายใจร่วมกัน จะนับให้กลุ่มที่มีห้องเท่านั้น(ดังนั้นจึงมีสุภาษิตที่ว่ามีห้องชนะไม่มีห้อง) กลุ่มขาวมีลมหายใจ 3 ลม กลุ่มดำมี 3 ลมหายใจ ใครเดินก่อนได้จับกินขึ้นไปด้านบน


→↑ ห้องขนาด 1-3 จุดกับห้องขนาดใหญ่กว่า ลมหายใจร่วมกันจะเป็นของกลุ่มที่มีห้องใหญ่กว่า
จากรูปด้านล่าง กลุ่มขาวมีห้องใหญ่กว่า ดังนั้นลมหายใจร่วมก็จะเป็นของหมากขาว กลุ่มขาวมีลมหายใจเท่ากับ (ห้อง 5 จุดมีลมหายใจ 8 ลม)+(2 ลมหายใจร่วมเป็นของขาว)-(หมากดำลดลมหายใจ 2 ลม) = [8+2-2] = 8 ลม
ส่วนกลุ่มดำมีลมหายใจ(ห้อง 4 จุดมี 5 ลม)+(ลมหายใจภายนอก 3 ลม) = [5+3] = 8 ลม ดังนั้นในกรณีนี้ใครวางก่อนก็จะสามารถจับกินได้ก่อน
ขึ้นไปด้านบน


♫ ตัวอย่างเพิ่มเติม

Coming Soon


ขึ้นไปด้านบน


*ติดตามบทเรียนได้ที่เว็บ หมากล้อม.com นะครับ


จัดทำโดย สัจจา ชัยภิบาล 2 ดั้ง สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 07.09.13


Written by: Ken 1/3/14    Comments

เมนูหลัก
หมากล้อม
กล่องข้อความ