หมากล้อม นับได้ว่าเป็นเกมหมากกระดาน ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 3,000 ปี ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศจีน ปัจจุบันจัดเป็น 1 ใน 4 สุดยอดของศิลปะประจำชาติจีน

    มีคำกล่าวว่า หมากล้อมถูกคิดค้นโดยกษัตริย์เหยา เพื่อใช้สอนสติปัญญาของบุตรชาย และ ถูกยังกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยแม่ทัพที่วางแผนการรบ หมากล้อมยังถูกอ้างอิงถึงในงานเขียนของขงจื้อ และเม่งจื้อ ยังกล่าวไว้ด้วยว่าหมากล้อมเป็นเกมที่จำลองยุทธศาตร์, การปกครอง, วิถีชีวิต

    หมากล้อม เริ่มต้นจาก "ความว่าง" เม็ดหมากมิได้มีคุณค่าตั้งแต่แรก แต่เมื่อวางลงบนกระดาน "คุณค่า" และ "ความหมาย" ขึ้นอยู่กับสัมพันธ์ของเม็ดหมาก ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมาย จากความพ่ายแพ้ มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ และฝึกปรืออย่างไม่มีวันจบสิ้น

เพิ่มเติม

 • Go Gallery Gallery
  รูปภาพหมากล้อม
 • หมากล้อม หมากล้อม
  ร่วมสร้างความสุขกับหมากล้อม
 • โปรแกรมหมากล้อม สังคมแบ่งบัน
  หมากล้อมก้าวไกล
 • ประวัติหมากล้อม History
  ประวัติหมากล้อม
 • Goban Goban
  กระดานหมากล้อม
Share |
 

 

การนับลมหายใจของขนาดห้องต่างๆการนับลมหายใจของขนาดห้องต่างๆ (เหมาะสำหรับนักหมากล้อมระดับ 8คิว-1คิว)

ลมหายใจของกลุ่มหมากย่อย (Unit) สำหรับนักหมากล้อมทุกคน เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลาในการเล่น มีสุภาษิตว่า "กลุ่มหมากย่อยที่มีลมหายใจเหลือ 4 ลมให้คอยระวัง" (สุภาษิตหมากล้อมต่างๆใช้ได้กับสถานการณ์บางอย่างเท่านั้น ขึ้นอยู่กับบริบทที่รายล้อม)


การเล่นหมากล้อมบ่อยครั้งการนับลมหายใจตรงๆแบบปกติ เพื่อแข่งกันจับกินหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆไม่สามารถทำได้ ในส่วนนี้จะแสดงเฉพาะในส่วนของเรื่องห้องขนาดต่างๆ เมื่อเรามีห้องที่ใหญ่ขึ้นลมหายใจก็จะมีมากขึ้น


- ห้องขนาด 1-3 จุด
- ห้องขนาด 4 จุด
- ห้องขนาด 5 จุด
- ห้องขนาด 6 จุด
- สูตรการคำนวณ และการประยุกต์ใช้ในเกมจริง
- ตัวอย่างเพิ่มเติม

- ห้องขนาด 1-3 จุด

ลมหายใจของกลุ่มสามารถนับได้ง่ายตามรูป ห้อง 1 จุดมีลมหายใจภายใน 1 ลม, ห้อง 2 จุดมี 2 ลม, ห้อง 3 จุดมี 3 ลม (ดูที่เครื่องหมายกากบาท)สิ่งที่ควรระวังคือเมื่อกลุ่มหมากถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มเหมือนรูปด้านล่าง ลมหายใจของดำจะเหลือ 2 ลม เมื่อโดนสกัดจุดที่เครื่องหมายกากบาทก็จะถูกดับเบิ้ลอาตาริ(ขู่กินทีเดียวสองกลุ่ม)ขึ้นไปด้านบนสุด


- ห้องขนาด 4 จุด

มีลมหายใจมากขึ้น จากรูปด้านล่าง เมื่อวางหมากขาวเม็ดที่ 1 และ 2 แล้ว ต่อด้วยวางหมากขาว3 ดำถูกอาตาริดำต้องจับกินที่เครื่องหมายกากบาท เมื่อจับกินแล้วก็กลับเป็นห้อง 3 จุดหรือกลับมามีสามลมหายใจ


ดังนั้นห้องขนาด 4 จุดจะมีลมหายใจทั้งหมดเท่ากับ 2(นับเพียงสองเม็ดแรกเท่านั้น เม็ดที่สามเป็นหมากที่ดำต้องรับมือจับกิน)+3(ห้องสามจุดมีสามลมหายใจ) = 2+3 = 5 ลมห้อง 4 จุดตามรูปด้านล่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มรอดเพราะเป็นกลุ่มที่มีเส้นกั้นห้อง 2 จุดที่ A และ B มีสองห้องจริง ดังนั้นจะไม่ถูกจับกินขึ้นไปด้านบนสุด


- ห้องขนาด 5 จุด

จากรูปด้านล่าง รูปร่างกลุ่มดำเรียกว่าห้าบังตอ จุดตายของรูปร่างนี้อยู่หมากขาว1 (หากขาวเริ่มปิดลมหายใจที่จุดอื่นก่อนดำจะวางที่ขาว1 และสร้างสองห้องรอด) เมื่อปิดลมหายใจได้สามจุด ขาวจะแลก ขาว4 ให้ดำจับกินที่เครื่องหมายกากบาท และกลับไปเป็นรูปห้อง 4 จุด


ห้องขนาด 5 จุดมีลมหายใจทั้งหมดเท่ากับ 3(นับเพียงสามเม็ดแรกเท่านั้น เม็ดที่สี่เป็นหมากที่ดำต้องรับมือจับกิน)+2(ของห้องสี่จุด)+3(ห้องสามจุดมีสามลมหายใจ) = 3+2+3 = 8 ลมขึ้นไปด้านบนสุด


- ห้องขนาด 6 จุด

จากรูปด้านล่าง รูปร่างกลุ่มดำเรียกว่าหกปลาตะเพียน จุดตายของรูปร่างนี้อยู่ที่หมากขาว1 (หากขาวเริ่มที่จุดอื่น ดำจะวางที่ขาว1 และมีสองห้องรอด) เมื่อปิดลมหายใจได้สี่จุด ดำจะจับกินขาวห้าเพื่อเพิ่มลมหายใจ กลับไปเป็นรูปร่างห้องห้าบังตอ


ดังนั้นห้องขนาด 6 จุดก็จะมีลมหายใจเท่ากับ 4+3+2+3 = 12ขึ้นไปด้านบนสุด


- สูตรการคำนวณ และการประยุกต์ใช้ในเกมจริง

จากแต่ละหัวข้อที่ผ่านมาเราสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรได้เป็น [(x-2)(x-3)]/2+x (เมื่อ x เป็นขนาดห้อง) ก็จะได้เท่ากับลมหายใจที่ดำมี


จากรูปตัวอย่างด้านล่าง กลุ่มดำเป็นกลุ่มห้อง 7 จุด และมีหมากขาว 2 เม็ด มาดูกันว่ากลุ่มนี้มีกี่ลมหายใจ
ลมหายใจของห้อง 7 จุดเท่ากับ [(7-2)(7-3)]/2+7 = (5*4)/2+7 = 17 ลม ขาววางแล้ว 2 เม็ด ดังนั้นกลุ่มดำกลุ่มนี้จะมีลมหายใจทั้งหมด 15 ลมขึ้นไปด้านบนสุด


- ตัวอย่างเพิ่มเติม

จากรูปจะเห็นว่ากลุ่มหมากดำเป็นกลุ่มห้อง 6 จุด ลมหายใจภายในเท่ากับ 12 รวมภายนอกอีก 1 ลม และหักลมหายใจภายในที่ถูกปิดไป 5 จุด จะได้ลมหายใจทั้งหมดของกลุ่มหมากดำเท่ากับ 8 ลม และกลุ่มหมากขาวเป็นกลุ่มห้อง 5 จุด ลมหายใจภายในเท่ากับ 8 รวมภายนอกอีก 2 ลม และหักลมหายใจภายในที่ถูกปิดไป 2 จุด จะได้ลมหายใจทั้งหมดของกลุ่มหมากดำเท่ากับ 8 ลมเท่ากัน


ดังนั้นในกรณีนี้ใครวางก่อนก็จะสามารถจับกินได้ก่อน
ขึ้นไปด้านบนสุด


*ผมใช้เวลาในการคิดสูตรคำนวณลมหายใจของห้องออกมานานมาก และจะยาวเกินไปเลยขอแบ่งบทเรียนเป็น 2 ส่วน ในส่วนที่ 2 ที่จะตามมาเป็นเทคนิคการนับลมหายใจที่ต้องคำนึงถึงลมหายใจภายใน ภายนอก และลมหายใจที่ใช้ร่วมกัน ติดตามได้ที่เว็บ หมากล้อม.com นะครับ


จัดทำโดย สัจจา ชัยภิบาล 2 ดั้ง สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 28.08.13


Written by: Ken 6/9/13    Comments

เมนูหลัก
หมากล้อม
กล่องข้อความ