โจเซกิ

พื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่มุม (Joseki)
พื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่มุม (Joseki)
admin ศ, 07/08/2022 - 22:43
พื้นฐานโจเซกิที่ควรรู้