พื้นฐานหมากล้อม

แบบฝึกหัดระดับ 25-10 คิว
แบบฝึกหัดระดับฝีมือ 25-10 คิว
admin ส, 09/10/2022 - 18:08
โจทย์หมากล้อมระดับ 25-20 คิว, ระดับ 20-15 คิว และระดับ 15-10 คิว
พื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่มุม (Joseki)
พื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่มุม (Joseki)
admin ศ, 07/08/2022 - 22:43
พื้นฐานโจเซกิที่ควรรู้
แบบฝึกหัดทดสอบระดับ 12-6 คิว
สองห้อง
admin Wed, 06/08/2016 - 00:53
แบบทดสอบฝีมือหมากล้อม