กิจกรรมเร็วๆนี้

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
20 Aug 08:00

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดสอบ : เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน