แบบฝึกหัดทดสอบระดับฝีมือ

โดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

จัดทำในรูปแบบของไฟล์ PDF เพื่อการเผยแพร่ (หากต้องการเป็นรูปเล่มหนังสือสามารถสั่ง Pre-order โดยกรอกความประสงค์และจำนวนเล่มที่ต้องการ)

บทที่ 1 - 5

เกี่ยวกับลมหายใจและการจับกิน

สำหรับผู้หัดเล่นหมากล้อม ลมหายใจเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะเอาตัวรอดและเห็นโอกาสจับกิน

บทที่ 6 - 8

เกี่ยวกับการตัด, การเชื่อม และข้อต่อรอง (โคะ)

เราเชื่อมหมากเพื่อช่วยให้กลุ่มหมากแข็งแรง และตัดหมากก็เพื่อให้อีกฝ่ายอ่อนแอลง หากเราแข็งแรงก็ไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อม หากเขาแข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องตัด สำหรับในข้อต่อรองก็เช่นกัน พยายามไล่เรียงระดับความสำคัญให้ดี เช่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือการลดพื้นที่

บทที่ 9 - 13

เกี่ยวกับจุดห้ามวาง, ห้องจริง-ห้องปลอม และการสร้างสองห้อง

การสร้างสองห้องจริงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการถูกจับกินกลุ่มใหญ่ง่าย ๆ อาจหมายถึงความพ่ายแพ้ ดังนั้นต้องรู้จักการเดินสร้างห้องจริง และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทิ้งหรือสละหมาก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับฝีมือของนักหมากล้อม

บทที่ 14 - 18

เกี่ยวกับการเปิดเกม, พื้นที่ และการปิดเกม

ช่วงที่ยากที่สุดเป็นช่วงของการเปิดเกม จำนวนหมากยิ่งน้อยยิ่งหมายความว่ามีทางเลือกมาก การเริ่มต้นที่ไม่ดีย่อมส่งผลกระทบตลอดทั้งเกม ส่วนช่วงปิดเกมเป็นช่วงตีกรอบสร้างขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจนจึงเป็นช่วงของการคำนวณ ดำเนินหมากจากแต้มที่มากที่สุดจนจบเกม

บทที่ 19 - 20

เกี่ยวกับสองทางเลือก (มิอาย) และ มือนำ - มือตาม

สองทางเลือกหรืออีกคำพูดหนึ่งที่คล้ายกันคือ ทางออกสองทาง เป็นการเตรียมแผนสำรองเอาไว้เสมอสำหรับกลุ่มหมากที่มีความสำคัญ ส่วนมือนำคือโอกาสที่จะได้ริเริ่มก่อการใด ๆ ได้ก่อนอีกครั้ง ในทางตรงกันข้ามมือตามย่อมเสียโอกาสให้กับอีกฝ่ายริเริ่มก่อน อย่างไรก็ตามหากมือตามมีค่ามากกว่า 2 เท่าขึ้นไปก็มีค่าควรเล่นเช่นกัน

การได้มือนำส่วนหนึ่งมาจากการทิ้งหรือสละหมากด้วย เพื่อริเริ่มดำเนินการในตำแหน่งใหม่ที่สร้างโอกาสมากกว่าเล่นในตำแหน่งเดิมที่คุณค่าจะคล้อย ๆ ลดลงไปเรื่อง ๆ ผู้ที่คอยวิ่งตามจึงมักจะช้ากว่าหนึ่งก้าวเสมอ

บทที่ 21 - 27

เกี่ยวกับเทคนิคการจับกิน (เทะซึจิ)

การกระทบกระทั่งมักเกิดในช่วยกลางเกม จึงต้องระวังที่จะถูกลดลมหายใจจากการโยนหมากให้กิน เรื่องแรกที่ควรรู้คือ “ขั้นบันได” กระทั่งมีสุภาษิตว่า ไม่รู้จักขั้นบันไดอย่าเล่นหมากล้อม และเทคนิคอื่น ๆ “อาตาริสองทาง” “ตาข่าย” “ศอกกลับ” โยนให้กินแล้วกินกลับทันที “หมากรัดตัว” “การไล่จับกิน” โจทย์ที่ยากมากขึ้นกว่านี้ก็เพียงเกิดจากการนำเอาพื้นฐานเหล่านี้มารวมกันในข้อเดียว

ทดสอบฝีมือหมากล้อม

โจทย์ทั้งหมด 700 ข้อ อยู่ในระดับ 25 - 6 คิว ใช้เพื่อทดสอบก่อนการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

ระดับคะแนน ระดับฝีมือ
50 - 70 % 12 - 10 คิว
70 - 80 % 10 - 8 คิว
80 - 90 % 8 - 6 คิว

แบบฝึกหัดทดสอบระดับฝีมือ

1

*แก้ไขและอัพเดท 27/06/2565

27
บทที่ 27 “ไล่จับกิน”

 

28
บทที่ 28
29
บทที่ 29